• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #9

PROSBA Č. 9


„Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce nebo u přátel.“


Ve velice konfliktních situacích děti mají tendenci z tlaku utíkat a trpí spory mezi rodiči. Mají oba rodiče rády, jak již víte. Odborníci vědí, že pokud se nemohou rodiče na ničem shodnout a jsou mezi nimi konflikty již při krátkém setkání a dítě je toho svědkem, je možné, byť na kratší dobu, zvolit předávání dítěte na tzv. neutrální půdě. I v samotných rozhodnutích se objevuje předávání ve škole, školce. Tedy ráno jeden rodič přivede dítě do vzdělávacího zařízení a odpoledne si jej druhý rodič vyzvedne. Je možné zapojit i třetí osoby, které mají možnost poskytnout neutrální půdu a nemusí se jednat o vzdělávací zařízení.


Tento model však vyžaduje po rodičích, aby v zájmu dítěte našla tato bývalá rodina způsob, jak si předávat informace o dětech a jak se o věcech ohledně dětí domlouvat. Protože je omezen přímý kontakt rodičů v zájmu dítěte, aby nedocházelo ke konfliktům před dítětem, je potřebné hledat jiné cesty k domluvě o zásadních věcech. Zde může právě pomoci mediace. Soud nemůže vyřešit všechny otázky spojené s Vašim dítětem, proto je potřebné hledat shodu alternativní cestou.

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že