• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #7

PROSBA Č. 7


„Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte, když se vám nehlásím v době, kdy jsem s druhým rodičem.Mám teď dva domovy. A ty musím dobře oddělovat – jinak bych se ve svém životě už ale vůbecnevyznal.“


Někdy může pomoci v tíživé situaci to, když se vžiji do pozice toho druhého, například i osoby, kteroupovažuji za nepřítele.


Jak by se každý z nás cítil, pokud by neměl ani jeden víkend s dítětem bez telefonátů a emailů a zprávod druhého rodiče s dotazy, co děláte, jak se máte, zda je dítě v pořádku atd.? Na prohlubovánívztahu a zážitky potřebují oba rodiče čas bez zásahu toho druhého, pokud již netvoří rodinu a nežijíspolu v jedné domácnosti.


Pokud budete moci jako rodiče dobře komunikovat a vycházet, je pro dítě fajn mít čas i s oběmaspolečně a zažít věci společně. Dítěti tak dáváme základ do života, že i když spolu nemůžeme již žítjako rodina společně, stále spolu můžeme dobře vycházet a trávit spolu čas od času i kvalitní čas.Dáváme tak dítěti jeden z nejlepších dárků a klid a oporu.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že