• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #20

PROSBA Č. 20


"Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli – ale zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si tyto moje prosby, které vám píši. Třeba si o nich promluvíte. Ale nehádejte se. Nepoužívejte tyto moje prosby k vyčítání druhému, jak byl ke mně špatný. Když to uděláte, tak jste vůbec nepochopili, jak na tom teď jsem a co potřebuji, abych se cítil lépe."


Poslední prosba ze série je o respektu k dětem. Doba se mění a děti jsou brány stále více jako partnery pro život. Děti do rozhodování již nyní zapojují soudci, opatrovníci, psychologové, učitelé. Dítě je stále více bráno za partnera pro jednání. Stále se to zlepšuje. Pro nás pro rodiče naslouchání dětem a partnerský přístup někdy složitější než pro profesionály. Zkusme se učit, jak na to a přistupovat k dětem s respektem k tomu, co děti zažívají, k jejich situaci. I když je to náročné, obracejme svou pozornost k našim dětem. Přemýšlejme o prosbách dětí, přemýšlejme o našich dětech.

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že