• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #18

PROSBA Č. 18


"Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mně stáli, kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit ještě své prarodiče."


Velmi často jsme jako mediátoři nebo advokáti svědky boje rodičů, který je podporován širší rodinou. Čím to je?


Mezigenerační soužití již není tak časté jako dříve. Rodina nejčastěji žije jako jednotka, v modelu rodiče a jejich děti. Nicméně, i když jsme dospělí a zakládáme vlastní rodiny, neseme si ze své rodiny vzorce chování a generační zátěž.


Generační zátěž, tedy vzorce, které si neseme od svých předků a které předáváme svým potomkům, hraje významnou roli v tom, jak se v rodině chováme. Zejména ve vypjatých situacích, tam, kde nedokážeme racionálně přemýšlet, opakujeme to, co jsme viděli, když jsme sami vyrůstali. Zejména patologické problémy, jako je agresivita, alkoholismus, se předávají na naše potomky, a pokud víme, že v naší rodině nebo v rodině partnera se tyto potíže objevují, musíme být zvláště opatrní.


Další okruh možných konfliktů je způsoben rozdílnou výchovou ze strany našich rodičů. Věci jako víra, kultura, náboženství, životní postoj, hodnoty, nemusí být stejné. Zvláště nápadně se to projevuje v mezinárodních rodinách.


Je přirozené, že širší rodina nejen přihlíží, ale i zasahuje do konfliktu rodičů. Není to proto, že by snad chtěli ublížit druhému partnerovi, ale často se snaží partnerům pomoci. Když to není možné, stavějí se v boji na stranu svého dítěte. Bojují tak za své hodnoty, za své vzorce, za svůj styl výchovy.


Tyhle věci ale naše děti málokdy vnímají. Pro ně jsou skvělí oba rodiče a také oboje prarodiče. Neupírejme dětem možnost vídat se nadále s širší rodinou jen proto, že si s ní nemáme co říct. Prarodiče ve většině případů s dětmi konflikty jejich rodičů neprobírají, a pro děti tak mohou být klidným přístavem a základnou v době boje rodičů. S tímto vědomím proto udržujme kontakt prarodičů s dětmi.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že