• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #11

PROSBA Č. 11


„Nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět. Mluvte o tom s jinými dospělými, ale ne se mnou.“


Děti se snaží z konfliktu rodičů utéct, což je přirozené. Nesnáší dobře, pokud jim rodiče o druhém vykládají věci, které do jejich uší nepatří. Mohou se cítit pak provinile, což je běžné vnímání dětí při rozpadu vztahu, že si myslí, že za to mohou, i když tomu tak není. Proto je tak zásadní děti nezatěžovat postoji dospělých.


Nechme dětem co nejdéle dětství a vypořádejme se s rozpadem vztahu jako dospěláci. Vyhledejme pomáhající profesi, pokud to nezvládáme, ale nevtahujme do sporu s druhým rodičem dítě.


Zejména s ohledem na děti byl vytvořen přístup Cochem, který zohledňuje zejména zájem dětí a děti zde mají slovo a nejsou vším zatěžovány. I jednotlivé profese v rámci Cochemské praxe jsou proškolené tak, aby dětem poskytly potřebné informace, ale způsobem, který je nezatíží a navíc zajistí zájem dětí.


Řešme si tedy potřebné otázky s dospělými partnery a dětem nechme jejich dětství, bezstarostnost a lásku obou rodičů.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že