• MediaceMorava

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #10

PROSBA Č. 10


„Nehádejte se přede mnou! Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, jako jste k ostatním lidem, a jak to také ode mě vyžadujete.“


Hádkou s druhým rodičem v přímém přenosu dáváte dítěti jedinou zprávu: Nezajímáš mě. Je pro mě důležitější prosadit svou, než se ohlížet na Tebe a to, co Ty potřebuješ. Konstruktivní, věcná a srozumitelná komunikace rodičů je respektem k dítěti. Při osobním setkání, při telefonátu. Mysleme na to.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že