• MediaceMorava

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #5

PROČ RODINY NEMOHOU ŘEŠIT SILNÉ EMOCE SAMY RYCHLE – POMŮŽE ČAS NEBO ROZUM?


K práci rodinného advokáta a rodinného mediátora zcela jistě patří i vzdělávání se v oblasti psychologie, aby mohl advokát nebo mediátor lépe pochopit, co jeho klienti nebo účastníci mediace potřebují.


Při posledním workshopu na téma nevěry padla tato krásné věta: „K silným emocí, kdy emoce spojená s nevěrou nebo rozpadem vztahu silná je, patří to, že se musí odžít a zde nepomáhá odůvodnění hlavou nebo pouhé plynutí času, aby bolest a nenávist mohla odejít.“


A tak si v tu chvíli představuji snahu vyřešit rozpad rodiny rychle, rozhodnout o otázkách spojených s dítětem rychle, rozvést rodiče co nejrychleji. Je mi zcela jasné a plně akceptuji, že justice se snaží nastavit co nejrychleji stav, který bude platit, a tak pomoci situaci uklidnit, pokud je v rodině veliký spor.


Nedá mi to ale a musím se zeptat, zda je možné udělat to i jinak, aby se rodiče nevraceli do jednacích síní. Ano, můžete namítat, že rodiče, kde je rozchod klidnější, tak rychlost upřednostní a tam je to zcela v pořádku a v rámci „válek Rouseových“ to trvá mnoho měsíců a let a tak je času dost na ošetření bolesti. Ale čas nepomáhá dle sdělení uznávaného párového terapeuta. Jak tedy na odžití těch emocí, aby bylo možné jít dále? Jak se o tomto s rodinami mluví a jak moc se využívají skutečně fungující cesty, jak rodině pomoci. A jak univerzální doporučení mohou fungovat?


Za naší kancelář vidíme cestu právě v pomáhajících profesích. Zde se s emocemi pracuje a dává se jim průchod. Justice na to nemá prostor, a to ani časový a ani zázemí. Proto je tak zásadní, aby třeba i OSPOD v rámci práce s rodinou rodinu odeslala na terapii párovou, individuální a dobře rodině vysvětlil daný pracovník OSPOD, proč tak činí. Navíc pro každou rodinu bude fungovat něco jiného, a proto je tak důležitý individuální přístup a k tomu i dostatek času na práci s rodinou. Z dlouhodobého hlediska se to vyplácí, jak je potvrzováno z praxe a i nesmiřitelné rodiny pak mohou lépe fungovat a spolupracovat. Jen nechtějme po rodinách hned ať vědí, jak to má být a co jim bude nejlépe vyhovovat: tento požadavek je zcela absurdní.


V rámci párové terapie, případně nakombinované s individuální terapii, v rámci mediace a dalších možností, je možné otevřít emoce, dát jim průchod a ošetřit je a pomoci jim tedy rychleji odejít. Pokud se emocím nedá prostor a není možné je nechat procházet, tak bublají v každým z rodičů a i v dětech a pak to může jen bouchnout. Jak nám bylo řečeno, emoce je energie a ta musí být puštěna pryč, pokud se má situace někam posunout, a to si jako advokáti i mediátoři přejeme, tedy si přejeme, aby se klientům ulevilo, mohl každý z nich starou kapitolu uzavřít.


Proto i my často s klienty o emocích mluvíme a o tom, jak je zpracovat a můžeme klientům poskytnout i kontakty na párové terapeuty, na psychology. Není to dnes žádná ostuda, ale velice pokrokový přístup ke konfliktu v rodině a asi jedná cesta, jak klidně vše domluvit a nechat našim dětem dětství a nám jako rodičům život s bývalým partnerem na mírové stezce a ne na vojnovém poli.


Někdy se zdá situace jako neřešitelná a při zapojení pomáhajících profesí dochází ke zklidnění a zahojení ran, i když si to mlže vyžadovat čas. Ale rodina spolu nějakou dobu žila a to není možné vyřešit instantním řešením. Ani instantní jídlo nebývá dobré nebo zdravé, tak proč si myslíme, že instantní řešení je vhodné pro rodiny a emoce?


Přejeme Vám, ať naleznete vlastní cestu k vyřešení situace Vaší rodiny a nejste tlačeni do rychlého vyřešení, ale dostanete dostatek prostoru na nalezení možností a můžete si z těchto možností vybrat tu, která nejlépe bude odpovídat potřebám Vaší rodiny. Jen Vy řešení znáte a potřebujete pouze pomoci jej najít.

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že