• MediaceMorava

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #3

OSPOD JAKO PARTNER DÍTĚTE I MIMO SOUD


Pokud rodiče dojdou k závěru, že nejsou schopni vyřešit své partnerské problémy sami, velmi často se obrací se žádostí o pomoc na orgán sociálně-právní ochrany dětí. Tento úřad je uzpůsoben k tomu, aby hájil co nejlépe práva dětí a k tomu využil všech dostupných prostředků.


Nástroji, které OSPOD nejčastěji využívá, je oddělené a společné jednání s rodiči a případně i s dítětem, svolání případové konference, nařízení mediace nebo terapie rodičům, uložení napomenutí nebo pokuty rodiči za nerespektování práv dítěte, stanovení dohledu, pokud je třeba dodržování práv dětí kontrolovat.


OSPOD se tak stává partnerem a mediátorem pro rodiče a současně manažerem, který je schopen je složitou situací provést.


K tomu, aby OSPOD mohl skutečně efektivně bránit práva konkrétního dítěte, je třeba, aby znal jeho situaci, aby s dítětem navázal kontakt, pravidelně se s ním setkával, informoval jej o tom, co se děje, jak se situace vyvíjí a jak by to mohlo dopadnout. Sociální pracovnice, která má dítě na starosti, by se měla stát jeho důvěrnicí, advokátkou a také průvodkyní na jeho cestě. Právě díky rozhovorům s dítětem a informací zejména od nestranných osob (škola, školka, trenéři, lékaři), je OSPOD schopen velmi rychle zjistit, co dítě prožívá, co jej trápí, co by potřebovalo jinak, tyto informace sdělit rodičům a společně vypracovat plán, který dítěti v situaci pomůže.


OSPOD je tak schopen rodiče odradit od zákopových válek (koníčkem mnoha rozcházejících se rodičů) a pomoci jim pochopit co je opravdu důležité.


O interdisciplinární spolupráci a možnostech, které OSPOD nabízí pro práci s rodinou, pěkněpojednává například sborník Veřejného ochránce práv Rodina a dítě II z roku 2017 ZDE.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že