• MediaceMorava

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #2

ZAPOJENÍ DÍTĚTE ODBORNÍKY PŘED PODÁNÍM NÁVRHU


Rodiče se svoje partnerské problémy snaží řešit nejprve ve spolupráci s odborníky. Nejčastěji využívají mediace a párové terapie. S těmito odborníky probírají nejčastěji, v čem tkví jejich společné problémy, jaká je situace nyní a jak pokračovat dále. Velmi často se rodiče snaží vyhnout tomu, aby jejich děti vůbec věděli, že mají rodiče problémy, že se hádají, že se rozcházejí. Rodiče se snaží děti ochránit a nezatahovat je do svých záležitostí, skutečností však je, že děti toto napětí cítí a pokud s nimi rodiče o tom, co se děje, nehovoří, považují situaci za svou vinu.


Povinností rodičů je informovat děti o podstatných věcech rodiny, situaci s dětmi probrat a také jim sdělit zásadní rozhodnutí, která jich týkají. Tuto povinnost rodičům dává dokonce i zákon (konkrétně § 875 odst. 1 občanského zákoníku). Rozhovor není snadný, ale snímá z dětí břemeno viny.


Pokud rodiče navštěvují odborníka, je třeba, aby zejména v případech, kdy se plánuje budoucnost rodiny, se na rozhodování o dalším fungování podílely také děti. Pokud jsou schopni rodiče uzavřít dohodu, pohled dětí může definovat detaily dohody (například kdo bude dítě vyzvedávat z kroužku a jak přesně nastavit návrat z víkendu). Pokud se rodiče nedokáží dohodnout, pohled dítěte je dokáže velmi často směřovat zpět na potřeby dítěte, místo na potřeby sebe samých.


Odborníci, kteří s rodinou pracují v první fází konfliktu (jsou tedy v „první linii“) si stále více uvědomují nutnost zapojení dítěte a přijímání rozhodnutí ve spolupráci s ním. Současně tito odborníci (mimo učitele a trenéry) mají často první příležitost poznat, že se s dítětem něco děje. Pokud dítě vyhodnotí jako ohrožené konfliktem rodičů, referují jej k OSPOD jako ohrožené.


Modely zapojení dítěte profesemi jsou různé, manuál nemají ani OSPODy jako státní orgány. Poměrně dobrou praxi vyvinul institut Children Beyond Dispute v čele s prof. Jennifer McIntosh. Tento model, Child Inclusive Mediation and Counselling, pracuje nejméně se dvěma mediačními setkáními, mezi kterými proběhne rozhovor s dítětem, jehož výsledky se přenášejí do druhé mediace. Více informací najdete o tomto modelu ZDE.

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že