• MediaceMorava

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #1

ÚVOD


V oblasti advokacie se pohybuji již cca. 17 let a jsem vděčná za to, že jsem profesí a duší i zapsaným mediátorem. Obě profese mám velice ráda a ráda se v jejich rámci věnuji klientům. Celé roky vnímám v rodinných kauzách to, že mým klientem je samotné dítě, ne rodič, resp. celá rodina, nejen rodič, který mi uděluje plnou moc a služby hradí. Dítě je nejdůležitějším pojítkem celého případu a je nejvíce ohroženo. Nemůže se totiž samo zastupovat a z vlastní aktivity zapojit do celého procesu, který je z veliké části o jeho budoucnosti. Proto potřebuje pomocníky a i spolupráci s dalšími profesemi, které mohou tomu nejslabšímu členovi ohrožené rodiny pomoci. Pomoci pochopit mu, co se děje, vyrovnat se se stávající situací a zpracovat celý proces a nalézt si v tom cestu, jak to vše zvládnout.


Mnoho let jsem měla pocit, že je to o dítěti bez dítěte. Princip „O nás, ale bez nás“. Jsem ráda, že se tento přístup mění, a i když to jde někdy velice těžce, tak se dítě stále více zapojuje do procesu řešení tíživé situace rodiny. Instituce si začínají více uvědomovat, jak zásadním je dítě v celém procesu a jak jej zapojit do všech rozhodovacích procesů. Vyvíjí se způsob, jak odpovědět na následující otázky:


Jak dítěti sdělit, že se v rodině něco děje?


Jak dítěti pomoci se vypořádat s tím, že se mu rozpadá nejdůležitější jistota v životě, a to je jeho rodina?


Jak zjistit názor dítěte, jak by si to přálo?


Jak dítěti vysvětlit, že jeho názor je důležitý, ale nemusí soud dle toho rozhodnout?


Jak a kdo by měl dítěti sdělit, že soud určitým způsobem rozhodl a jaký dopad to na dítě bude mít?.....


Asi i Vy vnímáte, stejně jako my v kanceláři, že se zde musí zapojit více profesí. Do života dítěte v tento okamžik vstupují rodiče, jako hlavní osoby pro dítě, OSPOD – opatrovník, soudce (resp. soudci, pokud se rodiče odvolají proti prvnímu rozhodnutí), advokát – advokáti, rodinný terapeuti, pároví terapeuti, psychologové, mediátoři atd.


Všechny tyto profese, pokud se správně zapojí a budou dobře spolupracovat s celou rodinou v zájmu dítěte a budou spolupracovat i přímo s dítětem a rodiči a nejen mezi sebou, mohou zajistit, že celá rodina co nejlépe zvládne rozpad rodiny a mohou dále dobře spolupracovat i rozchodu -rozvodu.


Tato nová série bude přinášet možnosti jednotlivých profesí a jejich postupy v různých fázích rozpadu rodiny. S kolegyní Ivet se podíváme na přístupy advokátů, mediátorů, soudců, OSPOĎáků a dalších pomáhajících profesí rodině v době, kdy dítě potřebuje pomoc a jak se k tomu dá přistoupit. Články mají přispět k možnosti utřídit si informace, kdo a jak může pomoci, jaké jsou pravomoci jednotlivých profesí, jaké přístupy již jsou aplikovány v České republice a jak se v tom může dítě cítit. Naleznete zde i odkazy na různé stránky, které Vám poskytnou další informace a nápady, jak k situaci přistoupit.


Těšíme se také na Vaše zpětné vazby a zkušenosti. Protože teorie je jedna věc, ale jak pak teorie funguje v praxi, je věc druhá a my pevně věříme, že se zapojení dítěte bude stále více využívat, protože tyto případy ovlivňují život rodin na mnoho let a je potřebné si toto uvědomit, když kterýkoli prvek v tomto systému bude vydávat rozhodnutí nebo dávat doporučení nebo působit na rodiny.

3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností opatrovníka je též informovat dítě, jeho klienta, o tom, jak řízení

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ? Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že