PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #17

JAK DÍTĚ INFORMOVAT O TOM, PROČ SOUD NEDOPADL PODLE JEHO PŘÁNÍ Role opatrovníka je zastupovat dítě jako jeho advokát. Do povinností...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #16

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ?...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #15

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO? V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #14

SOUDNÍ ŘÍZENÍ A PROČ JE TŘEBA MÍT SVOU VESNICI Soudní řízení, které se týká dítěte, může být a zpravidla také je pro dítě velmi náročné a...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #13

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A PRÁVA DĚTÍ V ŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÝCH OPATŘENÍCH V soudním řízení soudy velmi často vydávají předběžná opatření. Tato jsou...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #12

SOUDNÁ ŘÍZENÍ – RODIČE A JEJICH ROLE Rozpad rodiny vždy nesmírně zasáhne rodiče a je to pro ně často zhroucení všech jistot a celý proces...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #11

DÍTĚ JAKO ÚČASTNÍK SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Z POHLEDU ÚSTAVNÍHO SOUDU Ústavní soud je dlouhodobým zastáncem a propagátorem participace dětí, tedy...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #10

PŘÍTOMNOST DÍTĚTE U SOUDU – SPOLUPRÁCE S DÍTĚTEM, ZJIŠTĚNÍ NÁZORU DÍTĚTE Již jeden náš příspěvek byl výslovně o tom, jak provázet dítě u...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #9

KDYŽ OSPOD PROSAZUJE NĚCO JINÉHO, NEŽ CO CHCE DÍTĚ Opatrovník vystupuje jako advokát dítěte, tedy jeho úkolem je informovat dítě,...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #8

ÚČAST DÍTĚTE U SOUDU – DVA MOŽNÉ PŘÍSTUPY Z PRAXE Děti jsou nejdůležitějším článkem řízení o zájmech dětí, kdy se rozhoduje o péči,...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #7

DVOJJEDINÁ ROLE OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, hraje v soudním řízení dvojjedinou roli. Zastupuje dítě jako jeho...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #6

OSPOD JAKO PRŮVODCE DÍTĚTE V SOUDNÍM ŘÍZENÍ A JEHO ADVOKÁT V průběhu svého působení na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí jsem po...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #5

PROČ RODINY NEMOHOU ŘEŠIT SILNÉ EMOCE SAMY RYCHLE – POMŮŽE ČAS NEBO ROZUM? K práci rodinného advokáta a rodinného mediátora zcela jistě...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #4

JAK KOMUNIKOVAT S DÍTĚTEM A JAK MU POMOCI PŘED PODÁNÍM NÁVRHU NA SOUD Někdy si „dospěláci“ říkají, že dítěti nebudou nic říkat, když se...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #3

OSPOD JAKO PARTNER DÍTĚTE I MIMO SOUD Pokud rodiče dojdou k závěru, že nejsou schopni vyřešit své partnerské problémy sami, velmi často...

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #2

ZAPOJENÍ DÍTĚTE ODBORNÍKY PŘED PODÁNÍM NÁVRHU Rodiče se svoje partnerské problémy snaží řešit nejprve ve spolupráci s odborníky....

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #1

ÚVOD V oblasti advokacie se pohybuji již cca. 17 let a jsem vděčná za to, že jsem profesí a duší i zapsaným mediátorem. Obě profese mám...

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #20

PROSBA Č. 20 "Buďte optimističtí. Svoje manželství jste nezvládli – ale zkuste alespoň dobře zvládat ten čas poté. Projděte si tyto moje...

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #19

PROSBA Č. 19 „Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde. S tímto člověkem musím také vycházet. A to je pro...

SÉRIE: 20 PROSEB DĚTÍ #18

PROSBA Č. 18 "Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u svého dítěte. Taky byste při mně stáli,...