(15).JPG

Mediace

Co je Mediace ?

Z mého pohledu je to způsob řešení konfliktů, který umožňuje uzavřít dohodu, která uspokojí potřeby všech zůčastněných, kdy její dosažení je rychlé, efektivní a v porovnání se soudním sporem i velice levné.

 

Pomocí mediace je možné preventivně řešit spor v zárodku, ale i dlouholeté a složité spory.

 

Mediace je tak kvalitním způsobem řešení sporu, protože je v celém svém procesu zcela dobrovolná pro všechny zúčastněné, a proto pak dohoda uzavřená v rámci mediace má větší váhu pro její strany.

 

Pokud uvažujete, zda je mediace placená, tak ano, je to hrazená služba.

O nás

JUDr. Martina Mikolajczyková

Zapsaný mediátor

Původní profesí jsem advokát, kdy se oblasti práva věnuji již více než 15 let. Vždy jsem byla zastáncem řešení ve formě dohody, pokud to bylo možné a klient se v daném řešení cítil dobře. Stále jsem si ale říkala, že to musí jít ještě jednodušeji a efektivněji – vyjednat dohodu pro obě strany výhodnou a dlouhodobě fungující. A odpovědí byla mediace, kdy její prvky využívám i v rámci mé advokátní praxe. 


Zaměřuji se zejména na mediaci konfliktu v rodině a mezi partnery. Poskytuji své služby i v rámci konfliktů mezi podnikateli a v rámci občanských vztahů. 

M: ‭+420 724 304 834‬
E: 
martina@advokatniporadnabrno.cz

Mata06.jpg
 

JUDr. Iveta Studenková

Mediátor

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně jsem vystudovala v roce 2011. V advokátní praxi působím nově, nicméně mám za sebou sedm let na pozici právničky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně a současně mediátorky na tomto úřadě i v Centru sociálních služeb v Brně. Obě pozice mi umožnily poznat složitost lidských příběhů. Mojí doménou je rodinné právo se specializací na mezinárodní kauzy. Do advokacie vstupuji, abych poskytla svým klientům nejen kvalitní právní servis, ale také abych jim umožnila dobře se rozhodnout. Odpovědný přístup, partnerské jednání. Hovořím plynně anglicky. Když mám volno, tak nejraději běhám po lese a jsem se svou rodinou.

M: +420 733 644 422
E: 
iveta@advokatniporadnabrno.cz

Jitka Jansová

Asistentka

S chodem kanceláře je neodmyslitelně spojena naší paní asistentka, paní Jitka Jansová, která je srdcem kanceláře. 

Paní Jitka působí v oblasti advokacie, nyní i mediace od roku 2005 a je srdcem naší kanceláře. Pečuje o administrativu, dává vše do souvislostí a je pojítkem pro všechny členy našeho týmu. Díky jejím dlouholetým zkušenostem a osobnímu přístupu vše plyne tím nejlepším směrem k všeobecné spokojenosti.

M: +420 777 713 337

E: jitka@advokatniporadnabrno.cz

Časté otázky

Jaké jsou oblasti, kde může mediace pomoci?


Mediace je velice univerzální metoda řešení sporů a konfliktů, kdy je její pomocí možné řešit spory rodinné, partnerské, mezigenerační, podnikatelské, spotřebitelské, sousedské, pracovní atd.
Zásadní je, aby oba účastníci chtěli hledat dohodu. Mediace nabízí volnost v řešeních a jejich kombinacích, což Vám soudní spor často neumožní.
Výhodou je i to, že náklady na mediaci hradí účastníci mediace rovným dílem, pokud se nedomluví jinak. Nejedná se o hrazení dle úspěšnosti ve věci, jak je tomu u soudního řízení. Oba účastníci jsou tedy i o této stránce stejně motivováni k nalezení řešení.
Kdo je mediátor?


Mediátor je nestranný profesionál v technikách vyjednávání, který pomáhá účastníkům mediace hledat možná řešení. Umožní jim oběma sdělit vše pro ně podstatné a naslouchat sdělením druhého účastníka. V rámci mediace je běžné, že se intenzivně projevují emoce účastníků a mediátor je plně respektuje a dává prostor je projevit s respektem k druhému účastníkovi mediace.
A co je zcela zásadní, mediátor je vázán mlčenlivostí, což umožňuje v rámci mediace rozvinout všechny otázky spojené s konfliktem a i s možnými řešeními.
Jaká je cena?


Pokud Vám soud nařídil setkání s mediátorem v rámci soudního řízení, tak zde je zákonem staovená odměna mediátora. Ta je ve výši 400,- Kč + 21% DPH za každou započatou hodinu. Rozsah nařízeného setkání s mediátorem je ze zákona limitován délkou 3 hodin.
ZA samotnou mediaci je pak stranami hrazena odměna mediátora, opět hrazená stejným podílem všemi účastníky mediaci, kdy její výše se odvíjí od toho, o jaký konflikt se jedná. Zásadní ale je, že odměna je smluvní, tedy všichni účastníci mediace s ní musí nejdříve vyslovit souhlas.
Jsem plátcem DPH.

 
 

Kontakty

URA_logo_Alfa.png
advokatni poradna brno